Hvem er ViNatur?

Vi har mange års erfaring med at facilitere uddannelser og workshops. Siden 2015 har vi uddannet fagprofessionelle, og er blandt de førende eksperter inden for koblingen mellem naturen, det bæredygtige arbejdsliv og mental sundhed. 

Læs mere om vores metode

Sådan startede det hele

Vildmændene – et rehabiliteringsforløb for mænd

Hvordan får man en gruppe mænd i livskrise til at udvise egenomsorg og handle hensigtsmæssigt, når det kommer til at tackle psykiske og fysiske udfordringer?

Et tilbud målrettet mænd

Der findes mange tilbud i hele landet, når det kommer til rehabilitering, stressbehandling eller håndtering af livskriser – men ofte er der et problem: mænd tilmelder sig ikke disse tilbud.

Med afsæt i evolutionspsykologien skabte Simon Høegmark og Sigurd Hartvig i 2014 Vildmandskurset, et rehabiliteringsforløb målrettet mænd. Succesen viste sig hurtigt, for mændene tilmeldte sig rent faktisk forløbet – for her blev behandling til et frirum. Formålet med vildmandskurserne er at vække livsgnisten hos mænd, der har oplevet en form for livskrise ved at genskabe kontakten til naturen, sanseligheden og kropsligheden i et støttende fællesskab.

Deltagerne på Vildmandskurset får både forklaret og erfaret, hvordan naturen kan hjælpe til at hele og genskabe balancen i krop og sind, så det er muligt at vende tilbage til hverdagen med større energi og fornyet perspektiv på situationen.

Vildmandskurserne afvikles i dag som kommunale sundhedstilbud flere steder i landet.

Stifterne

Bogen – Vi er natur

Genopdag naturen og mærk dens helbredende kræfter.

I vores bog Vi er natur dykker vi ned i naturens forunderlighed og særlige evne til at helbrede krop og sind. I dag lever mange af os i bymiljøer og ofte langt væk fra naturen. I bogen kan du blive klogere på, hvordan ViNatur gennem mange år har hjulpet mennesker tilbage til livet efter en livskrise, og hvordan særlige atmosfærer, åbning af sanserne, vejrtrækningen og nysgerrigheden i naturen kan hjælpe os tættere på et mindre stressende og mere rigt liv.

Naturen er vores naturlige habitat

Mennesket er genetisk skabt til at leve i tæt samspil med dyr, planter og årstidernes skifte. Men vi har som samfund udviklet os i en retning, hvor mennesket er i mindre kontakt med naturen. Ved at genskabe kontakten vil vi opnå større robusthed, mere egenomsorg og øget livskvalitet.

Sådan kan vi hjælpe dig

Metoder til at bruge naturen og kroppen som medbehandler.
Se uddannelser
Brug naturen aktivt til at styrke trivsel og fremme innovative og kreative processer.
Se workshops
Den nyeste viden om naturens påvirkning på mennesket.
Se foredrag