ViNaturs fire søjlerOpmærksomhed

Opmærksomhedsøvelser og spontan opmærksomhed. Ved at koble den restituerende effekt, naturen har sammen med simple meditationsøvelser og åndedrætsteknikker, opnår man en større effekt i restitutionsprocessen.

Ved at arbejde med opmærksomhedstræning ud fra viden om evolutionspsykologien, jægersamlerkulturen og fænomenologien motiveres en større målgruppe, da det er noget vi alle kan mærke og forstå, det er den måde vores forfædre har overlevet på. Mennesket har siden tidernes morgen haft brug for at trænge ind og mærke sig selv og være tilstede i nuet for at opnå restitution. 

Forskning viser, at aktiviteten i hippocampus bliver større og aktiviteten i amygdala mindre selv ved korte opmærksomhedsøvelser.  


Naturoplevelser

De to førende teorier om at bruge naturen som helbreder, er udgangspunktet for ViNaturs
opbygning.

1. Den æstetiske affektive teori: Går ud fra, at mennesket er et biologisk væsen, og at vi er skabt til at leve i naturen.

2. Opmærksomme teorier: Der arbejdes med to opmærksomhedstyper: Den målrettede
opmærksomhed og den spontane opmærksomhed.
Det er den spontane opmærksomhed, der giver os restitution. Det opnås bedst i naturen, og i
samspil med de nedenstående metoder og tilgange er der evidens for at opnå en bedre
livskvalitet, hverdagsliv, robusthed, egenomsorg, handlekompetence samt fysiologisk
healing.

Naturoplevelser handler om at være og færdes i naturen, og at man på baggrund af ovenstående teorier, mærker, smager og bruger naturen. Gennem fortælling om dyr og plantelivets sam


Fællesskab (og bål)

Bålets betydning og historie bliver forklaret.
Gruppen åbner sig op, og der bliver skabt relationer, som udmønter sig i positive sociale
fællesskaber.

Evolutionspsykologi. Når vi er i en krise tager urinstinktet over, og vi handler per instinkt som
dengang vi var et jæger/samler samfund. Ved at blive bevidste om, hvorfor vi reagerer som vi gør, kan vi bruge den viden om menneskets udvikling og overlevelse i relation til naturen til at komme tilbage til det gode liv og opnå større livskvalitet.

Vi bruger vores viden om evolutionen til at arbejde med vores psyke. Evolutionen har skabt vores bevidsthed og derved vores psyke. Vi er natur, og naturen er et af de stærkeste redskaber til at opnå mentalt ro og kropslig lindring.

 

Kropsbevisthed

Kropsbevidsthed giver indsigt i kroppens muligheder, kontrol over kroppen samt en større indre ro, og fysisk og psykisk smertelindring opnås nemmere.

Øvelserne er sammensat ud fra forskning med evidens:
• Sanseøvelser
• Yogaøvelser
• Chi gong
• Nervestræk
• Balanceøvelser
• Fysiske aktiviteter via leg, samt kredsløbstræning tilpasset målgruppen.