Vi er natur

-

Vi mennesker er genetisk natur og skabt til at leve i naturen. Vi er skabt af helt de samme
grundstoffer som naturen, og ligesom de fleste dyr er vi afhængige af ilten, der produceres af
træerne og planterne og af energien, der kommer fra solens stråler. Vi får vores føde fra dyrene og
planterne omkring os - fra jorden og fra havet. Og vi drikker alle af det samme vand fra kilder og
undergrunden.
 

NATUR / KROP / PSYKE


... er sammensat af metoder der har en signifikant restituerende effekt.

Her viser forskning at ophold i naturen og naturvejledning øger produktionen af endorfiner og har en positiv indflydelse på vores velbefindende.

Vi er skabt til at leve i tæt samspil med naturen, har vi også en forkærlighed for naturmiljøer. Det mener Wilson og Kellert, som har udviklet en evolutionspsykologisk teori, de kalder Biofilia Hypotesen. Ifølge den biofile hypotese er vi mennesker genetisk programmerede til at søge slægtskab med andre levende organismer og ’den ikke menneskeskabte verden’, som naturen er. Vi er evolutionært forprogrammerede til et liv tæt på naturen, og vores identitet og psykologiske følelse af tilfredshed afhænger af vores tætte forhold til naturen. Ifølge Biofilia hypotesen, er kontakten til naturens verden afgørende betydning for vores følelsesmæssige, kognitive, æstetiske og spirituelle udvikling[8]. Naturen er en del af menneskets dna, men vi har gennem mange år bevæget os længere og længere væk fra naturen og vores slægtskab til den

Vi har ikke den samme adgang til naturen, som vore tidlige forfædre, og samtidig er tempoet i vores liv blevet skruet op. Det betyder, at hjernen for manges vedkommende er overbelastet og konstant er på overarbejde. Vi bombarderes med opgaver og informationer som aldrig før. Hjernen mangler pauser, hvor alle indtrykkene i løbet af dagen kan bundfælde sig, og sindet savner små åndehuller til at mærke, hvordan vi egentlig går og har det.

 

ViNaturs historie

-

I 2014 fik Simon en forespørgsel fra Svendborg kommune, om vi vil udvikle et naturbaseret
rehabiliteringsforløb for mænd, der var i gang med eller havde været i behandling for sygdomme
som hjertekarsygdomme, kræft, diabetes, KOL, stress, angst eller depression. Det ville vi mægtig
gerne, og en dag mødtes vi ude i skoven med en gruppe mænd fra Svendborg Sundhedshus, som
vi skulle have med på tur. Vi kendte ikke hinanden særlig godt, og vi improviserende på skift med
forskellige øvelser. Det slog bare klik. Vi kunne mærke, at vi kunne noget helt specielt sammen, og
det blev starten på vores igangværende fælles eventyr med naturterapi. 

Til sammen havde vi ekspertise indenfor naturterapi, naturvejledning, idræt og sundhed,
evolutionspsykologi, mentaltræning, meditation, åndedræt, fysioterapi, sansemotorik og
elitesports træning. Men vi besluttede os for at glemme det hele og starte forfra. Det vil sige, at vi
ikke satte os ned og lavede forløbet på forhånd. Vi ville have, at det skulle komme så tæt på at
imødekomme mændenes behov som muligt, så vi valgte at eksperimentere og lade mændene
være med til at udvikle konceptet og metoden.

Først kaldte vi rehabiliteringsforløbet for ”naturterapi” for mænd, og det viste sig, at der dukkede
100 kvinder op. Det duede ikke. Så overvejede vi, hvad kunne vi selv tænke os, at et forløb skulle
hedde, hvis vi selv var alvorligt syge. Vi besluttede os for, at det skulle tage udgangspunkt i
evolutionen, og at vi oprindeligt levede som jægere og samlere. De mekanismer og redskaber, vi
har fået igennem flere hundrede tusinde år gennem livet i naturen til at overleve og brugen af
vores urinstinkter, viden og fortællinger, skulle anvendes til at give mændene deres livskvalitet
tilbage. Derfor valgte vi at kalde rehabiliteringsforløbet for ”Vildmandskurser”.

SIGURD HARTVIG

Ceo - Konsulent - Underviser16 års erfaring med fysisk og mental træning. Tidligere dansk mester i militær femkamp. Uddannet lærer, personlig træner, fitnessinstruktør og motorikvejleder. Afvikler af rehabiliteringstilbud i naturen for mænd med en livskrise i samarbejde med Svendborg kommune. Afvikler af livsstilsforløb for mænd efter konceptet ”Rigtige mænd”. Børn og baby musik og motorik i samarbejde med "babybandet" medudvikler af app babymotorik og musik

Ceo - Konsulent - Underviser

T: +45 40 97 20 47

M: sigurd@vinatur.dk


SIMON HØEGMARK

Ceo - Forsker - NaturvejlederNaturvejleder & Foredragsholder. Afvikler af rehabiliteringstilbud i naturen for mænd med en livskrise i samarbejde med Svendborg kommune. Påbegyndt Ph.d. om naturens påvirkning på vores psyke på Syddansk Universitet i samarbejde med NaturamaEkstern underviser på Syddansk Universitet i naturvidenskabelig formidling. Pædagogisk leder på

Naturama og Fjord&bælt

T: +45 60 25 66 66 

M: simon@vinatur.dk

 

 

REFERENCER