Uddannelse i naturterapi

Naturen rummer et væld af positive effekter på vores fysiske og psykiske velvære, og dem kan du dykke ned i med denne unikke uddannelse! Du får indgående viden om teorien bag naturterapi, og uddannelsen gør dig i stand til at anvende naturbaserede metoder i dit sundhedsfremmende, sociale og pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne – bl.a. får du redskaber til at åbne naturen op, inddrage kroppen gennem åndedrættet og motoriske øvelser samt meditative øvelser til at opnå større indre ro og mentalt overskud.

Uddannelse i naturterapi

 • Varighed 3 moduler á 2 dages varighed
 • Pris 19.386 kr ex moms

Tilmelding til ViNatur uddannelse i naturterapi foregår via seminarer.dk. Klik herunder for at finde ledige datoer og booke din uddannelse på seminarer.dk

Tilmeld via seminarer.dk

(åbner i nyt vindue)

Naturterapi vinder stærkt frem i disse år! Forskning viser, at ophold i naturen og naturterapeutiske metoder kan være med til at fremme fysisk og psykisk sundhed for mennesker, der er ramt af fx hjertekar-sygdomme, kræft, diabetes, stress, angst og depression. Det skyldes blandt andet, at naturen hjælper kroppen med at frigive hormoner, der har en beroligende indvirkning på vores nervesystem, og som gør os i stand til at slippe tankemylder og bekymringer for en stund, så krop og sind bliver genopbygget. Hjælp andre til et bedre hverdagsliv, større livskvalitet og øget robusthed.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der ønsker at inddrage naturen som en ressource i det sundhedsfremmende arbejde med unge og voksne med psykisk sårbarhed eller fysiske helbredsproblemer. Uddannelsen sætter fokus på at styrke borgerens overskud, robusthed, egenomsorg og handlekompetence.

Moduler

Modul 1: Natur, naturoplevelser og natursansning & Opmærksomhedstræning
Modul 2: Kropsbevidsthed & Støttemiljøer
Modul 3: Evolutionsteori og eco-therapy & Strukturering og organisering af forløb/kurser

Undervisere på uddannelsen

Det kan være, at du:

 • Arbejder med mennesker, der er ramt af modløshed, stress eller andre psykiske problemer
 • Hjælper borgere tilbage til arbejdsmarkedet efter en længerevarende sygemelding
 • Beskæftiger dig med rehabilitering af mennesker med fysiske eller psykiske helbredsproblemer
 • Arbejder med mental sundhedsfremme

Indhold på uddannelsen

I samarbejde med Vinatur kan vi tilbyde et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at anvende naturterapi som en metode i dit sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde med unge og voksne med fysiske og psykiske helbredsproblemer. I naturterapien betragtes mennesket som en del af en større helhed og en del af en større cyklus.

Der arbejdes med særlige rum og støttemiljøer i naturen og med bevidst at fremme den spontane opmærksom gennem sanseøvelser og narrative meditationer, så der opstår en endnu større helende effekt i mødet med naturen.

Uddannelsen i naturterapi kombineres med bålterapi og kropsfornemmelsesaktiviteter som åndedrætsøvelser, lege samt kropsbevidsthedsøvelser, der både fremmer den kropslige sundhed og skaber en flowtilstand, som har en signifikant restituerende virkning på vores psykiske sundhed.

Uddannelsen i naturterapi har fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem NBMC (Nature, Body, Mind, Community) for herigennem at opnå en betydelig synergieffekt. Naturterapi handler om at hjælpe mennesker til at bygge sig selv op, genvinde troen på sig selv og at skabe et fællesskab, som bringer dem større livsmod og handlekraft. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning på området i kombination med en praksisnær tilgang.

Efter uddannelsen har du

 • Udviklet kompetencer til at afvikle naturbaserede sundhedsforløb efter NBMC-metoden.
 • Fået teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering
 • Fået redskaber til at forstå og optimere forandringsprocesser i rollen som kursusansvarlig/projektleder med fokus på at give gruppen og den enkelte deltager større livsmod og handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner
 • Opnået kvalifikationer til at tilpasse metoden til dine relevante målgrupper
 • Opnået kompetencer i forhold til at organisere og gennemføre naturbaserede kurser for grupper

Det siger tidligere kursister