fbpx

VILDMÆNDENE –
et rehabiliteringsforløb for mænd

Simon Høegmark

Vildmændene

et rehabiliteringsforløb for mænd

Hvordan får man en gruppe mænd i livskrise til at udvise egenomsorg og handle hensigtsmæssigt, når det kommer til at tackle psykiske og fysiske udfordringer?

Der findes mange tilbud i hele landet, når det kommer til rehabilitering, stressbehandling eller håndtering af livskriser – men ofte er der et problem: mænd tilmelder sig ikke disse tilbud. 

Med afsæt i evolutionspsykologien skabte Simon Høegmark og Sigurd Hartvig i 2014 Vildmandskurset, et rehabiliteringsforløb målrettet mænd. Succesen viste sig hurtigt, for mændene tilmeldte sig rent faktisk forløbet – for her blev behandling til et frirum. Formålet med vildmandskurserne er at vække livsgnisten hos mænd, der har oplevet en form for livskrise ved at genskabe kontakten til naturen, sanseligheden og kropsligheden i et støttende fællesskab.

Foredraget belyser nogle af de konkrete metoder ViNatur har udviklet til rehabiliteringsforløbet i forhold til at bruge naturen som medbehandler til at genskabe balance i krop og sind og hvilke resultater og konklusioner vi kan drage af vildmandskurset.  

Med Vildmandskurset som case vil Simon åbne op for, hvorfor sundhedsforløb i naturens rum har en særlig positiv effekt på den enkelte deltager og samtidig give inspiration til, hvordan både fagligt og praktisk kan strukturere rehabiliteringsforløb for forskellige målgrupper, og hvorfor fællesskabet er så essentielt for vores sundhed. 

Deltagernes udbytte:

  • Inspiration til tilrettelæggelse af naturbaserede forløb
  • Forskningsbaseret viden serveret med en stor portion humor
  • Konkrete redskaber til at bruge naturen mere i hverdagen
  • Ny viden om vores evolutionære udvikling og fællesskab

Kontakt for at booke et foredrag eller hvis du har spørgsmål

SEND OS EN BESKED