Kursusforløb: Vildmand


Vildmandskurset 

- Et natur-baseret rehabiliteringsforløb for mænd


Vildmandskurserne er et rehabiliteringsforløb for mænd med fysiske og/eller psykiske
helbredsproblemer. Formålet med vildmandskurserne er at vække livsgnisten hos mænd, der har
oplevet en form for livskrise ved at genskabe kontakten til naturen, sanseligheden og
kropsligheden i et støttende fælleskab. Kurserne skal bidrage til at styrke de deltagende mænds
mentale og fysiske sundhed.

Målgruppe:

Vildmandskurserne er udviklet til mænd, der har brug for støtte til at mestre hverdagen efter en
livskrise, som kan være forårsaget af fysiske eller psykiske sygdomme som kræft, diabetes, stress,
angst, depression, KOL og hjertekarsygdomme. På et Vildmandskursus deltager mellem 10-20
mænd.

Vildmandskurset:

Et Vildmandskursus er et rehabiliteringsforløb for mænd. Kurset varer 8 uger, hvor gruppen
mødes én gang om ugen i 3 timer. Kurset ledes af to undervisere, der har været på uddannelse i
naturbaseret rehabilitering hos Vinatur.

Metoden i Vildmandskurserne: Natur, krop, psyke og fællesskab:

Vildmandskurserne foregår i forskellige lokale naturmiljøer og er baseret på en kombination
mellem natur, krop, psyke og fællesskabsopbygning.

Tilgangen bygger på fire søjler:

1. Naturmiljøer med naturoplevelser, naturvejledning og evolutionspsykologi
2. Opmærksomhedstræning, forskellige åndedræts- og meditationsøvelser, der er tilpasset
årstider og det nordiske klima.
3. Kropsbevidsthedstræning, sanseøvelser, Qi Gong, nervestræk, balanceøvelser og yoga
tilpasset målgruppen
4. Fællesskabsopbygning, bålterapi og fortælling

Som deltager på et Vildmandskursus får man på en enkel og logisk måde forklaret, hvorfor
kroppen i forbindelse med en krise kan reagere med symptomer på stress, angst og depression
med udgangspunkt i forklaringsmodeller fra evolutionspsykologien. På kurset bliver det også
forklaret og erfaret, hvordan naturen kan hjælpe til at hele og genskabe balancen i krop og sind,
så det er muligt at vende tilbage til hverdagen med større energi og fornyet perspektiv på
situationen.

Undersøgelser viser, at naturen kan være med til at aktivere vores parasympatiske nervesystem,
som fremmer restitution af kroppen, reducerer stress og har en positiv betydning for selvoplevet
helbred og livskvalitet. Den forståelse og erfaring, deltagerne opbygger under
Vildmandskurserne, kan de bruge til at forandre instinktive reaktioner i hverdagssituationer, så
de bliver bedre til at udvise egenomsorg, tackle udfordringer og handle mere hensigtsmæssigt i
svære livssituationer.
 


Naturterapeutisk forløb

– for dig, der er stressramt eller vil styrke dit mentale overskud


Et forløb i samarbejde med Seminarer.dk

Få redskaber til at opnå mental ro

Naturen er med til at skabe balance i nervesystemet og mentalt overskud. Forskning viser, at blot 2 timers ophold i naturen øger koncentrationsevnen, sænker stressniveauet og styrker immunforsvaret. I samarbejde med ViNatur kan vi tilbyde et naturterapeutisk forløb, som fremmer trivsel og har til formål at nedbringe sygefravær, styrke arbejdsglæde og øge livskvalitet. Forløbet giver dig mulighed for at opbygge kompetencer og nye redskaber til at navigere bedre i en hektisk hverdag, hvor vi konstant er presset af at skulle præstere på et personligt, socialt og professionelt plan. Du tilegner dig desuden redskaber til at tage bedre vare på din egen trivsel, professionelt som personligt. Ved hjælp af øvelser som kan praktiseres i hverdagen, øges din bevidsthed om kroppens signaler og åndedrættets betydning for dit stressniveau. Vi arbejder desuden med opmærksomhedsfokus og meditationsteknikker, som øger dit mentale overskud mærkbart.