Uddannelse


Undervisningen foregår i forskellige naturmiljøer, hvor deltagerne
udvikler kompetencer til at varetage kursusforløb på egen hånd.
Uddannelsen strækker sig over 6 undervisningsdage fordelt på 6 moduler. 

Formålet med uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at understøtte fagpersoners kompetencer til at bruge naturen i et kursustilbud, rehabiliteringsprojekter eller forebyggelse til personalegrupper.

Dette kan ske ved at etablere en metodisk tilgang, som giver en fælles forståelse for struktur og organisering i forhold til at bruge naturmiljøer i en sundhedsfremmende proces, med mulighed for at inddrage kommunens/virksomhedens særlige indsatsområder og overordnede værdier. Ved at skabe en kultur, der har en forståelse for at bruge naturens positive indvirkninger i forhold til at øge brugernes livskvalitet, robusthed, selvomsorg og forbedret hverdagsliv, vil man i erhvervslivet opnå en økonomisk gevinst, med mindre sygefravær og øget arbejdsglæde. 

 

Målet med uddannelsen

At udvikle kvalifikationer og kompetencer til at afvikle kurset Natur, Krop og Psyke via. metoden BIOPHILIA*

At tilpasse metoden til egen indsatsgruppe.
At få teoretisk indsigt i at bruge forskellige naturmiljøer til recovering.
At få indsigt i naturen i nærmiljøet.  
Organisere og gennemføre ture.  
Projektlederne får redskaber til at forstå og optimere forandringsprocessen i rollen som kursusansvarlige, med fokus på at give brugeren handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner.


BIOPHILIA


"Natur og naturvejledning, opmærksomhed, kropsfornemmelse, fællesskab (metoden er udviklet i et igangværende større internationalt forskningsprojekt)"

 

Uddannelsen giver følgende kompetencer:

Deltagerne tilegner sig redskaber til at bruge naturen som medbehandler.
Deltagerne opnår kompetencer til at arbejde med opmærksomhedstræning med fokus på spontanopmærksomhed og meditation.
Deltagerne tilegner sig redskaber til at arbejde med kroppen som medbehandler - herunder arbejde med motorik, nervebaner, yoga, Chi gong, leg og åndedræt.
Deltagerne tilegner sig viden omkring effekten af gruppedynamik, narrativ praksis og evolutionspsykologi
Deltagerne får desuden redskaber til at arbejde med resiliens i forhold til den enkelte bruger.

Praktisk:

Næste uddannelsessted & dato for opstart opstart: Se vores kalender

Uddannelsen afvikles i naturskønne omgivelser på sydfyn. 

Ved tilmelding oplyses navn og område,

evt. stilling/funktion og cvr nummer og ean hvis dette haves.

Pris for fuld uddannelse á 6 moduler inkl. kompendium, gear til din tur, overnatning & forplejning:

Pris 14995,- alt inkl.