fbpx

3-DAGES
LEDERSEMINAR I NATUREN

GENSKAB KONTAKTEN TIL NATUREN

Naturen er vores naturlige habitat, og vi er genetisk skabt til at leve i tæt samspil med dyr, planter og naturens andre elementer.

Men vi har som samfund udviklet os i en retning, hvor mennesket er blevet adskilt fra naturen.

Derved har vi mistet kontakten til en vigtig del af os selv, vores intuition og indre vished.

Hent vores materiale her:
regenerativt_lederretreat.pdf 

På VINATURS lederretreat er vi sammen i naturen i 3 dage, hvor sansning, væren og genopladning er i fokus. Du vil komme til at mærke naturens cyklus og puls og vores instinktive forbundethed med alt levende. Der vil blive åbnet op til naturens mangfoldighed af liv og glemte historier, og du kommer til at forbinde dig til verden omkring dig og din egen indre essens på en ny måde, som du kan bruge både i dit private liv og din rolle som leder.

Å

DU INVITERES MED PÅ EN REJSE …


– IND I NATURENS UNIVERS OG TÆTTERE PÅ DIG SELV

VINATURS lederretreat vil med udgangspunkt i nyeste viden og forskning indenfor naturbaserede interventioner hjælpe dig til restitution og genopbygning af krop og sind. Forskning viser, at smuk og tryg natur med de rette helende naturkvaliteter kan skabe ro og balance i vores ofte stressede nervesystem. Du får konkrete redskaber til at navigere i en kompleks verden og undgå stress
og udbrændthed.

I løbet af retreatets tre dage, vil du opleve at komme væk fra hverdagen og ind i en tidslomme, hvor du har ’helle’ og bare kan give slip og være dig selv. Du får mulighed for at genskabe kontakten til naturen og opleve at blive forbundet med din kerne, indre visdom og kreativitet.
Du får indsigt i den visdom, der ligger gemt i naturens levende systemer og løsninger igennem 3,8 milliarder år og får en forståelse for naturens rytmer, cykliske processer, unikke netværk, symbioser og puls.

Verdens helt store udfordringer i forhold til stress, udbrændthed, klimaproblemer, biodiversitetskrise og arters uddøen skal løses ved at lære af naturens intelligens. Disse udfordringer kræver store omstillinger af vores samfund og organisationer og kalder på ledere, der forstår og har dyb respekt for forbindelsen mellem menneske og natur, og hvordan vi kan balancere væredygtighed med bæredygtighed.

Praktisk


LOKATION
Efter aftale.

VARIGHED
3 dage i den smukke, danske natur. Datoer efter aftale.

PRIS
Efter aftale.

Kontakt for at høre mere eller hvis du har spørgsmål

 ”ViNatur tog os med ud i naturen, hvor vi skulle arbejde med den spontane opmærksomhed, med formålet at kunne tænke mere innovativt og kreativt. Det gjorde de fantastisk og det var meget lærerigt. Det er bestemt ikke sidste gang de laver dette med os!”

Jonas Reinholdt Albjerg,
Manager | Tax Management Consulting, Deloitte

METODE OG BAGGRUND


Lederretreatet tager udgangspunkt i VINATURS forskningsbaserede og dynamiske metode, som er baseret på en psyko-evolutionær tilgang. På retreatet er natur, æstetiske atmosfærer, stemninger, rum, kropsbevidsthed og sansning, meditation, åndedræt, fællesskab samt væredygtig og bæredygtig ledelse i fokus.

METODEN TAGER AFSÆT I TEORIER, NYESTE VIDEN OG EVIDENS INDENFOR NATURBASERET SUNDHEDSFREMME, EVOLUTIONSPSYKOLOGI, BIOFILIA, ECOPSYKOLOGI, ÆSTETISK OPMÆRKSOMHED OG REGENERATIV LEDELSESFILOSOFI.

VORES YDRE OG INDRE NATUR

Naturoplevelser, stemninger, rum og atmosfærer i naturen.

KROP OG SANSNING

Kropbevidsthed, kropssansning, embodiment, Qigong og livsenergi.

BEVIDSTHED OG VÆREDYGTIGED

Spontan opmærksomhed, narrative meditation og åndedræt.

FÆLLESSKAB OG GLOBAL BEVIDSTHED

Fortællingens kraft, bål, tillid, samhørighed og altings forbundethed.

LEDELSE OG BÆREDYGTIGE ORGANISATIONER

Regenerativ ledelse, økosystemer, rytmer og cykliske processer, diversitet og vitalitet.

De vigtigste teorier bag metoden: Biophilia Hypothesis, Psycho-evolutionary Theory (PET), Stress Reduction Theory (SRT), Attentive Restoration Theory (ART), Supportive Environment Theory (SET), Theory of Consciousness, Embodiment, Ecopsychology, Shinrin-Yoku, Perceived Sensory Dimensions (PSD), Regenerativ Leadership og Regenerative Organizations.

Mange ledere længes i dag efter tid og rum til genopladning, inspiration til at omforme og revitalisere deres rolle som leder samt efter konkrete redskaber til at løse fremtidens udfordringer. Som deltager på retreatet skal du bare give slip og lade dig flyde med og lade indsigt og forståelse komme til dig.