fbpx

GENSKAB KONTAKTEN
TIL NATUREN

I

Naturen er vores naturlige habitat, og vi er genetisk skabt til at leve i tæt samspil med dyr, planter og årstidernes skifte. Men vi har som samfund udviklet os i en retning, hvor mennesket er i mindre kontakt med naturen. Det betyder, at vi har mistet kontakten til en vigtig del af os selv og vores balance i krop og sind. Ved at genskabe kontakten vil vi opnå større robusthed, mere egenomsorg og øget livskvalitet, fordi vi mennesker er en del af naturen. Vi er natur.

OM VORES METODE

ViNaturs NBMC-metode (Nature-Body-Mind-Community) er evidensbaseret og udviklet i et ph.d.-projekt på Institut for psykologi på Syddansk Universitet. NBMC-metoden er baseret på erfaringer fra mere end 3.000 deltagere på vores kurser og forløb. Metoden er forankret i forskningsfeltet økopsykologi med afsæt i Biophilia-hypotesen, der viser, at mennesket er genetisk programmeret til et liv tæt på naturen.

UDDANNELSER

Vores uddannelser understøtter fagpersoners kompetencer til at bruge naturen i et kursustilbud, rehabiliteringsprojekter eller sundhedsfremmende forløb. Gennem teori og praksisnære øvelser, tilegner du dig redskaber til at bruge naturen og kroppen som medbehandler. Vores uddannelser giver dig brugbar viden om gruppedynamik, narrativ praksis, motorik, nervesystemet og evolutionspsykologi.

Læs mere om vores Grunduddannelse eller NBMC-uddannelse

Stillevandring ViNatur

WORKSHOPS

En workshop i naturen fremmer fællesskabet blandt medarbejderne, hvor vi aktivt bruger naturen til at reducere stress, fremme kreative processer, finde indre ro, forebygge udbrændthed og skabe balance i nervesystemet.

Udvikling af kommunikationsfærdigheder og opmærksomhedstræning, giver medarbejderne en øget forståelse for samarbejde og en fælles kultur i organisationene.

Deltagerne på vores workshops præsenteres for konkrete redskaber, man kan anvende efterfølgende – både privat og arbejdsmæssigt. 

Læs mere

FOREDRAG

Et foredrag med Simon Høegmark og Vinatur er baseret på nyeste viden om evolutionsspykologiske processer og naturens påvirkning på menneskets krop og psyke. 

Tag med på en eventyrlig rejse tilbage til naturens kræfter. Tilbage til det tidspunkt, hvor mennesket fik sin bevidsthed og sine urinstikter. For hvilke mekanismer har vi evolutionært med fra naturen? 

Læs mere

Vi er natur

Af Simon Høegmark, Sigurd Hartvig og Jane Sørensen

Vi er natur er en enkel bog, som kan bruges af alle. Bogen kan være en konkret hjælp til at trække naturens helbredende kræfter mere ind i hverdagen. Med inspirerende fortællinger og konkrete øvelser kan bogen støtte os i at få genskabt forbindelsen til naturen – en forbindelse, som de fleste af os genkender fra barndommen, men som mange af os desværre har glemt i en travl og rationel verden. Ved at genskabe kontakten til naturen får vi adgang til helt nye meningsfulde oplevelser og følelser af nærvær, livsglæde og hverdagsmagi. Bogen kan også anvendes af fagprofessionelle, der ønsker at bruge naturen som ’medbehandler’ i deres arbejde med andre mennesker.

Køb bogen hos vores forlag her 

SEND OS EN BESKED

 

ViNatur

WORK2GETHER
Tinghusgade 43
5700 Svendborg

NOMAD WORKSPACE
Blegdamsvej 6
2200 København N

+45 40 97 20 47

 info@vinatur.dk