fbpx

GENSKAB KONTAKTEN
TIL NATUREN

I

UDDANNELSER

Vores uddannelser understøtter fagpersoners kompetencer til at bruge naturen i et kursustilbud, rehabiliteringsprojekter eller sundhedsfremmende forløb. Gennem teori og praksisnære øvelser, tilegner du dig redskaber til at bruge naturen og kroppen som medbehandler. Vores uddannelser giver dig brugbar viden om gruppedynamik, narrativ praksis, motorik, nervesystemet og evolutionspsykologi.

Læs mere om vores Grunduddannelse eller NBMC-uddannelse

Stillevandring ViNatur

WORKSHOPS

Åbn naturen op for dine medarbejder og skab et stærkt samlingspunkt for virksomheden. Forskning viser, at naturen er et af de mest effektfulde steder at øge kreativitet og skabe innovative idéer. Udvikling af kommunikationsfærdigheder og opmærksomhedstræning i kombination med en øget bevidsthed om vores sansers påvirkning på krop og psyke, giver medarbejderne en øget forståelse for samarbejde og en fælles kultur.

Læs mere

FOREDRAG

Vores foredrag tager udgangspunkt i vores erfaringer med at bruge naturen som et helbredende og afstressende rum med afsæt i den aktuelle forskning på området.

Læs mere

KURSER OG FORLØB

Naturen er med til at skabe balance i nervesystemet og mentalt overskud. Vi arbejder desuden med opmærksomhedsfokus og meditationsteknikker, som øger mental overskud mærkbart.

Læs mere

OM VORES METODE

ViNatur har en dyb faglighed inden for evolutionspsykologiske processer, og i et igangværende forskningsprojekt har vi udviklet vores egen metode, NBMC (Nature-Body-Mind-Community). NBMC-metoden er baseret på erfaringer fra mere end 2.000 deltagere på vores kurser og forløb. Metoden er forankret i forskningsfeltet økopsykologi med afsæt i Biophilia-hypotesen, der viser, at mennesket er genetisk programmeret til et liv tæt på naturen.

Vi er natur

Af Simon Høegmark, Sigurd Hartvig og Jane Sørensen

Vi er natur er en enkel bog, som kan bruges af alle. Bogen kan være en konkret hjælp til at trække naturens helbredende kræfter mere ind i hverdagen. Med inspirerende fortællinger og konkrete øvelser kan bogen støtte os i at få genskabt forbindelsen til naturen – en forbindelse, som de fleste af os genkender fra barndommen, men som mange af os desværre har glemt i en travl og rationel verden. Ved at genskabe kontakten til naturen får vi adgang til helt nye meningsfulde oplevelser og følelser af nærvær, livsglæde og hverdagsmagi. Bogen kan også anvendes af fagprofessionelle, der ønsker at bruge naturen som ’medbehandler’ i deres arbejde med andre mennesker.

Køb bogen hos vores forlag her 

SEND OS EN BESKED

 

ViNatur
Tinghusgade 43
5700 Svendborg

+45 40 97 20 47

 info@vinatur.dk