ViNaturs uddannelser

- naturbaseret sundhedsfremme, naturterapi og regenerativ ledelse

Skræddersyede uddannelser og kompetence­udviklingsforløb
Læs mere her
For fagpersoner inden for det pædagogiske, sundhedsfaglige og terapeutiske felt
Læs mere her
For fagpersoner inden for det pædagogiske, sociale, sundhedsfaglige og terapeutiske felt
Læs mere her
Lad dig inspirere af naturen i dit personlige lederskab og skab en organisation med høj trivsel samt indre og ydre bæredygtighed
Læs mere her

Vores uddannelser

Vores uddannelser understøtter og opkvalificerer fagpersoners kompetencer til at bruge naturen i et kursustilbud, rehabiliteringsprojekter eller sundhedsfremmende forløb. Gennem teori og praksisnære øvelser, tilegner du dig redskaber til at bruge naturen og kroppen som en ressource til at fremme trivsel, fysisk og mental sundhed, styrke et fællesskabet og skabe en flowtilstand, som har en signifikant restituerende virkning på vores psykiske sundhed.

Vores uddannelser giver dig brugbar viden om naturens sundhedsfremmende virkninger, gruppedynamik, narrativ praksis, motorik, nervesystemet og evolutionspsykologi. Du får konkrete redskaber til at anvende naturterapeutiske metoder til sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne med trivselsudfordringer eller fysiske og psykiske helbredsproblemer.

Undervisere

Skræddersyet uddannelse og kompetenceudvikling

For fagprofessionelle inden for:

  • Socialområdet
  • Undervisning, pædagogik og didaktik
  • Sundhed og omsorg
  • Psykologi og terapi
  • Arbejdsmiljø og trivselsfremme

Vi kan skræddersy forløb ud fra vores eksisterende uddannelser og kurser, der matcher jeres behov, målgruppe og faglighed. Ved at tilpasse vores uddannelser jeres medarbejdergruppe, har vi mulighed for at gå i dybden med forankring og implementering af metoden i jeres hverdag og rammer.

Læs mere her

Andre ting vi kan hjælpe dig med

Brug naturen aktivt til at styrke trivsel og fremme innovative og kreative processer.
Se workshops
Den nyeste viden om naturens påvirkning på mennesket.
Se foredrag