Hvem er ViNatur?

ViNatur er specialiseret i naturbaseret sundhedsfremme, naturterapi og regenerativ ledelse. Vi brænder for at hjælpe mennesker til større trivsel, livsglæde og sundhed og har mange års erfaring med at hjælpe unge, voksne, ledere og medarbejdere med at forbindelse sig til naturen. Vi har udviklet vores egen forskningsbaserede sundhedsfremmende NBMC-metode (Nature-Body-Mind-Community), som udgør rygraden i alle ViNaturs uddannelser, foredrag og workshops.

Læs mere om vores metode

Sådan startede det hele

ViNatur er stiftet af Simon Høegmark og Sigurd Hartvig og startede oprindelig med et ønske fra Svendborg Kommune om at skabe et nyt rehabiliteringstilbud for mænd med kroniske sygdomme eller psykiske udfordringer. I den forbindelse blev ‘Vildmandskurset’ udviklet. Siden er målgruppen blevt udvidet og ViNaturs NBMC-metode videreudviklet og forfinet, så den både kan bruges til at fremme trivsel og sundhed blandt børn og unge i pædagogisk praksis, på skoler og uddannelser, til sundhedsfremme og rehabilitering i sundhedssektoren samt fremme af trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladser. Som noget nyt tilbyder ViNatur også uddannelser, workshops og foredrag i regenerativ ledelse kombineret med NBMC-metoden for at hjælpe ledere og organisationer til at skabe en ledelsesstil, kultur og rammer, som skaber bedre betingelser for liv, mennesker og omverden. I alle facetter af livet er vi natur, og det er vi nødt til at huske for at kunne trives.

ViNatur er i dage blandt de førende eksperter i Danmark inden for koblingen mellem natur, fysisk og mental sundhed og meningsfulde liv og bæredygtige arbejdsliv. ViNatur har siden 2014 uddannet mere end 3.000 fagprofessionelle i naturbaseret sundhedsfremme, naturterapi og i regenerativ ledelse.

 

Vildmandskurset – et rehabiliteringsforløb for mænd

Hvordan får man en gruppe mænd i livskrise til ændre livsstil og passe på sig selv, når de bliver ramt af en kronisk sygdom, stress eller andre psykiske udfordringer?

Et tilbud målrettet mænd

Der findes mange rehabiliteringstilbud i forbindelse med stress og håndtering af livskriser – men ofte er der et problem: mænd tilmelder sig ikke disse tilbud.

Med afsæt i evolutionspsykologien og økopsykologien udviklede Simon Høegmark og Sigurd Hartvig i 2014 et naturbaseret rehabiliteringsforløb målrettet mænd som de kaldte ‘Vildmandskurserne’. Succesen viste sig hurtigt, for mændene tilmeldte sig rent faktisk forløbet – her blev rehabiliteringsforløbet taget ud af de kliniske rammer og ud i naturen, så mændene oplevede det som et kravfrit i fællesskab med andre ligesindede. Formålet med vildmandskurserne er at vække livsgnisten hos mænd, der har oplevet en form for livskrise ved at genskabe kontakten til naturen og styrke sanseligheden og kropsligheden i et støttende fællesskab.

Deltagerne på Vildmandskurset får både forklaret og erfaret, hvordan naturen kan hjælpe til at hele og genskabe balancen i krop og sind, så det er muligt at vende tilbage til hverdagen med større energi og fornyet perspektiv på situationen.

Vildmandskurserne afvikles i dag som kommunale sundhedstilbud flere steder i landet.

Stifterne

Bogen: ‘Vi er natur – Genopdag naturen og mærk dens helbredende kræfter’

I vores bog fra 2020 dykker vi ned i naturens forunderlighed og særlige evne til at helbrede krop og sind. I dag lever mange af os i bymiljøer og ofte langt væk fra naturen. I bogen kan du blive klogere på, hvordan ViNatur gennem mange år har hjulpet mennesker tilbage til livet efter en livskrise, og hvordan særlige atmosfærer, åbning af sanserne, vejrtrækningen og nysgerrigheden i naturen kan hjælpe os tættere på et mindre stressende og mere rigt liv.

Naturen er vores naturlige habitat

Mennesket er genetisk skabt til at leve i tæt samspil med dyr, planter og årstidernes skifte. Men vi har som samfund udviklet os i en retning, hvor mennesket er i mindre kontakt med naturen. Ved at genskabe kontakten vil vi opnå større robusthed, mere egenomsorg og øget livskvalitet.

Sådan kan vi hjælpe dig

Metoder til at bruge naturen og kroppen som medbehandler.
Se uddannelser
Oplev naturens evne til at styrke vores trivsel, overskud og fællesskab
Se workshops
Den nyeste viden om naturens påvirkning på mennesket.
Se foredrag
Hent inspiration fra naturen og skab et mere bæredygtigt arbejdsliv
Se uddannelser