ViNaturs 1-årig NBMC-uddannelse

Gå i dybden med teori og praksis indenfor naturterapi

Forskning viser, at naturen kan forbedre vores trivsel og mentale sundhed, reducere stress, styrke immunforsvaret samt fremme vores generelle overskud og kreativitet.

ViNaturs 1-årige uddannelse er for dig, der ønsker at hjælpe andre med at skabe forandringer i deres liv baseret på dybdegående indsigt i og kompetencer indenfor naturterapi og naturbaseret sundhedsfremme.

Med denne uddannelse får du kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre naturterapeutiske forløb efter ViNaturs forskningsbaserede metode ‘Nature-Body-Mind-Community’ (NBMC).

På baggrund af uddannelsen opnår du en stærk faglighed i naturfortællinger, narrative meditationer, æstetisk og spontan opmærksomhed, sanseøvelser, embodiment, åndedrætstræning, qi gong, stemninger og fænomener i naturen og bålsamtaler. Du kommer til at mestre at strukturere forløb for grupper i naturen med afsæt i viden om naturens kvaliteter, rytmer og rum og med praktiske friluftslivskompetencer.

1-årig NBMC-uddannelse

 • Varighed 8 moduler
 • Pris 44.500 kr ex. moms
 • Holdstart 2023/24 2. oktober 2023 (se alle datoer under moduloversigt)

Udfyld formularen herunder, hvis du vil tilmeldes eller har spørgsmål til uddannelsen.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet fagpersoner som arbejder inden for det sundhedsfaglige, pædagogiske eller terapeutiske felt, og der er derfor altid et højt fagligt niveau på vores uddannelser. Undervisningen er solidt funderet i de førende teorier indenfor naturbaseret sundhedsfremme og naturterapi. Evidensbaseret forskning viser, at ophold i naturen øger produktionen af endorfiner, er stressreducerende og styrker menneskets mulighed for at udfolde sig innovativt.

 

Moduloversigt

 • Modul 1 | 2.-4. oktober - Trente Mølle, Sydfyn

  VI ER NATUR OG NATURFORBUNDETHED

  Vi starter med en indføring i ViNaturs NBMC-metode. Vi introducerer det evolutionspsykologiske perspektiv med fokus på vores medfødte urinstinkter, grundfølelser og orienteringsevne, og hvordan vi bruger dem bedst i det moderne samfund.

  Du får teoretisk og praktisk indsigt i, hvilke naturmiljøer som højner vores restitution, således at krop og sind genopbygges. Vi arbejder med greb til at åbne naturen op og styrke oplevelsen af naturforbundethed.

  • Biophilia og evolutionspsykologi
  • Støttemiljøer
  • Naturens rum
  • Naturforbundethed
  • Bål
 • Modul 2 | 9.-10. november - Trente Mølle, Sydfyn

  HJERNEN OG NERVESYSTEMET

  Vi uddyber hjernens, nervesystemets og åndedrættets samspil for at få bedre indsigt i, hvordan krop og psyke hænger sammen. Med indsigt i dette samspil og med redskaber fra NBMC-metoden bliver vi bedre rustet til at forstå og afhjælpe tilstande som stress, angst og depression.  

  • Den tredelte hjerne
  • Det autonome nervesystem 
  • Naturens indvirkning på menneskets krop og psyke
  • Åndedrættet
 • Modul 3 | 11.-13. december - Trente Mølle, Sydfyn

  BÅLET OG FORTÆLLINGENS MAGI

  Vi samler den viden, vi har opnået på foregående moduler og fordyber os i det relationelle med udgangspunkt i evolutionspsykologien. Vi arbejder med, hvordan man bygger den gode fortælling op og bålet som et fælles naturligt samlingspunkt.

  • Evolutionspsykologi 
  • Bålpraksis
  • Den gode fortælling
  • Gruppedynamik
 • Modul 4 | 4.-6. marts - Trente Mølle, Sydfyn

  VORES FANTASTISKE KROP

  Vores kroppe er fra naturens side udstyret med en fantastisk evne til at opretholde balance og optimere trivsel. Vi arbejder med, hvordan opmærksomhed på kroppens signaler kan øge evnen til egenomsorg og selvregulering. Embodiment handler om at være tilstede i kroppen på en måde, som understøtter vores evne til at være nærværende med os selv og vores omgivelser.

  • Følelser sidder kroppen
  • Embodiment
  • Sanseintegration og motorik
  • Leg og bevægelse i naturen
 • Modul 5 | 17.-19. april - Røsnæs

  OPMÆRKSOMHED

  I dette modul tager vi afsæt i opmærksomhed som et overordnet begreb til at arbejde med vores sind. Vi arbejder med forskellige greb som adgang til at opnå ro og selvindsigt, refleksion og fordybelse. 

  • Spontan og direkte opmærksomhed
  • Meditation og udesidning 
  • Symbolarbejde
  • Årstidernes cyklus
 • Modul 6 | 13.-14. maj - Trente Mølle, Sydfyn

  INTEGRATION OG PRAKSIS

  På dette modul arbejder vi med en dybere forståelse af, hvordan NBMC-metodens elementer spiller sammen i forhold til planlægning, progression og målgruppe. Vi afprøver i trygge læringsrum formidling af teori og øvelser.  

  • Programplanlægning
  • Progression 
  • Rollen som facilitator
  • Formålsbeskrivelse
 • Modul 7 | 12.-14. juni - Trente Mølle, Sydfyn

  FORBUNDETHED

  I dette modul arbejder vi med vores forbundethed med naturen via fænomenologi og økopsykologien. Mennesket har altid søgt ud i naturen for at finde indsigt, styrke og mod til livets udfordringer. Vi arbejder med følelsen af håb som en drivkraft for heling og transformation. 

  • Økopsykologi
  • Symboler i naturen
  • Spiritualitet
  • Ritualer
 • Modul 8 | 14.-16. august - Trente Mølle, Sydfyn

  EKSAMEN OG CEREMONI

  Forståelse og implementering af NBMC-metoden. Eksamen består af en skriftlig og praktisk gruppeopgave. Vi fejrer, at vi er kommet godt i mål – i fællesskab – i naturen.

Undervisere på uddannelsen

Undervisningen er solidt funderet i de førende teorier indenfor naturbaseret sundhedsfremme.

Evidensbaseret forskning viser, at ophold i naturen  ger produktionen af endorfiner, er stressreducerende og styrker menneskets mulighed for at udfolde sig innovativt.

Vi sigter efter det perfekte samspil mellem teori og praksis, med overvægt til det praktiske element, fordi vi er ude.

Forløbet er en overbygning på ViNaturs 6 dages grunduddannelse i naturterapi, og vi ser gerne, at du har taget vores grunduddannelse, opnået lignende kompetencer på anden vis eller har erfaring fra det terapeutiske, pædagogiske eller sundhedsfaglige felt.

Er du i tvivl, om du har forudsætninger for at deltage på vores 1-årige uddannelse, så skriv til os på info@vinatur.dk. 

Du opnår kompetencer til:

 • At integrere naturterapeutiske tilgange i sundhedsfremmende forløb

 • At  øge evnen til egenomsorg og selvregulering hos målgruppen gennem bevidsthed om kroppens signaler

 • At forstå tilstande som stress, angst og depression gennem NBMC-metoden.

 • At anvende begrebet embodiment i praksis gennem forståelse af sociale relationer og evolutionspsykologien.

 • At arbejde med naturbaserede opmærksomhedsteknikker og meditations- og sanseøvelser.

 • At kunne udvælge naturmiljøer ud fra praktisk og teoretisk viden om støttemiljøer.

Det siger tidligere kursister

Denne uddannelse har været en fantastisk rejse – en øjenåbner, der har givet fornyet energi og livsglæde. jeg har lyst til at revolutionere verden!

Tidligere deltager

Spørgsmål og svar

 • Pris

  Uddannelsen koster 44.500 DKK ekskl. moms

 • Undervisningstider

  Undervisningstider moduler på 3 dage: dag 1) 10-17.30, dag 2) 9-17.30, dag 3) 9-14

  Undervisningstider moduler på 2 dage: dag 1) 10-17.30, dag 2) 9-14

 • Forplejning

  Økologisk, primært vegetarisk frokost og kaffe/the + snacks er inkluderet i prisen alle dage. Kontakt os ved ønsker til specialkost (allergier, gluten-/laktosefri, vegetarisk, vegansk), så vi kan give vores kok besked.  

  Kursisterne skal selv stå for at arrangere morgenmad og aftensmad. Der er et køkken på Trente Mølle, som man kan benytte sig af til tilberedning af morgenmad og aftensmad.

 • Overnatning

  Overnatning foregår tæt på naturen på naturskolen Trente Mølle og er inkluderet i prisen. Medbring selv alt til overnatning (der er senge og madrasser på naturskolen). Fællesværelserne med plads til 4-6 personer på hvert, vil blive fordelt ved ankomst. Det er som udgangspunkt ikke muligt at få et eneværelse.

  Det er også muligt at overnatte i shelter eller at medbringe eget telt.

 • Hjemmearbejde

  Du må forvente hjemmearbejde under forløbet. Hjemmearbejdet består primært i at øve dig i praksis. Måske kan du allerede i dit daglige virke implementere det i dit arbejde. Du kan også øve på venner og familie, hvor som helst. Det er en vigtig del af, at du kan udvikle dig og lære, samt få optimalt udbytte af uddannelsen.

 • Betaling

  Det er muligt at betale uddannelsen i 1,2 eller 4 rater. Ved tilmelding betales første rate. Læs mere under handelsbetingelser og afmeldingsfrister. 

 • Påklædning

  Vi vil under uddannelsen skifte rigtig meget mellem teoretiske oplæg og praktisk gøren. Tag derfor tøj med til dette formål. Gerne lag på lag, da vi kommer til at lave aktiviteter af forskellig intensitet. 

 • Lokation

  Uddannelsen afholdes på Trente Mølle Naturskole, Trentevej 7, 5672 Broby

 • Få uddannelsen skattefrit

  Bruttolønsordningen, Fleksibel Lønpakke eller Lønomlægning dækker over muligheden for, at en medarbejder får et produkt betalt af sin arbejdsplads over sin bruttoløn.Det vil sige, at din virksomhed betaler for uddannelsen og trækker beløbet fra din løn før skat. For at få mere at vide, spørg din arbejdsgiver eller Skat.

 • Litteratur og pensum

  Uddannelseskompendiet udleveres første dag på uddannelsen.