Åben uddannelse i regenerativ ledelse

Styk dit personlige lederskab og organisationens indre og ydre bæredygtighed

Uddannelse i regenerativ ledelse

 • Varighed 3 moduler á 2 dages varighed
 • Pris 22.485 kr ex moms

Tilmelding til ViNaturs åbne uddannelse i regenerativ ledelse foregår via seminarer.dk. Klik herunder for at læse mere og booke din uddannelse på seminarer.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte seminarer.dk eller skrive en e-mail til ViNatur på info@vinatur.dk

Tilmeld via seminarer.dk

(åbner i nyt vindue)

ViNatur tilbyder i samarbejde med Seminarer.dk en uddannelse i væredygtig og bæredygtig ledelse, som tager udgangspunkt i regenerativ ledelsesfilosofi og ViNaturs forskningsbaserede sundhedsfremmende metode. Uddannelsen tager afsæt i en grundlæggende forståelse af menneskets stærke og nødvendige forbindelse til naturen, og i en tro på at en større forståelse for vores egen natur kan gøre os til bedre ledere med mere overskud, empati og nærvær.

Naturen vil både være læringsrum og inspirator, og med udgangspunkt i begreber som Biophilia, økosystemisk tænkning og living systems design får du indsigt i, hvordan du kan være med til at forandre rammerne og kulturen i din organisation i en mere bæredygtig retning og med større vægt på genopbygning, sammenhæng, diversitet og vitalitet.

På det personlige plan får du mulighed for at mærke naturens afstressende og opbyggende virkninger på egen krop og sind, og du får rum til at lade dig inspirere af naturen i relation til din personlige ledelsesstil. En større forståelse for vores genetiske ophav og naturens tilpasningsevner, rytmer og organiske processer muliggør nye indsigter, og når vi lander mere i os selv og præsenteres for et nyt blik på verden, træder det vigtige i livet og vores værdier tydeligere frem, og vi kan leve og lede fra et mere helt og funderet sted.

Indhold

Uddannelsen består af 6 dage fordelt på 3 moduler af 2 dages varighed. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis, fordybelse og horisontudvidelse samt væren og handling. Undervisningen gør i høj grad brug af æstetiske læreprocesser, hvor sanserne integreres, så der sker en forankring af læring i egen krop og sind, samtidig med at nye indsigter opnås. Der bliver også konkrete muligheder for efterfølgende implementering i egen hverdag. Der er små hjemmeopgaver mellem de enkelte moduler, så processerne, der igangsættes på hvert modul, får mulighed for at komme ud og leve i hverdagen.

Moduler

Modul 1: Fordybelse i og forståelse for egen natur som afsæt for forandring og et nyt ledelsesparadigme 

 • Naturseparation og behovet for et nyt ledelsesparadigme 
 • Rodfæste og grounding 
 • Styrket forbundethed med naturen 
 • Inspiration fra vores tidlige forfædre og naturens visdom 
 • Restitution af og forbindelse mellem krop og sind 
 • At lytte indad og finde hjem til sig selv 
 • Nærvær, taknemmelighed og omsorg  
 • Selvbevidsthed, livs- og ledelsesværdier 

Modul 2: Indre bæredygtighed og naturinspireret kulturudvikling i organisationer 

 • Væredygtig kulturudvikling og indre bæredygtighed 
 • Livsbekræftende og økosystemisk analyse  
 • Sansende, lyttende og nærværende ledelse  
 • Lederen som kulturbærer og den narrative fortællings styrke  
 • Feminine og maskuline værdier 
 • Forandringsledelse med afsæt i empati, helhed og sammenhæng 
 • Livets vitalitet, cyklus og balance 

Modul 3: Regenerativ ledelse og bæredygtige organisationer med global bevidsthed   

 • Det lille økosystem i det store økosystem 
 • Relationelle netværk og ansvarlige bæredygtige organisationer 
 • Global bevidsthed og planetære grænser 
 • Biophilia-design 
 • Living systems design 
 • Bionik og mimicry 
 • DNA-diagnosehjulet 
 • Implementeringsværktøjer til forankring i hverdagen 

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der er leder, HR-chef, konsulent eller medarbejder med ledelsesansvar, og som har mod på at udfordre den gængse lederrolle og måde at tænke ledelse på. Måske er du allerede i gang med denne proces og vil gerne have yderligere inspiration.