ViNaturs grund­uddannelse

i naturbaseret sundhedsfremme

Vi er selv natur! Og fordi vi oprindelig er skabt til at leve i tæt samspil med naturen, er naturen også det bedste sted at restituere og styrke vores trivsel og sundhed.

På ViNaturs grunduddannelse får du indsigt i forskningen omkring naturens gavnlige effekter og lærer naturterapeutiske metoder, som du kan bruge i dit sundhedsfremmende, pædagogiske eller terapeutiske arbejde med børn, unge og voksne.

Uddannelsen er praksisnær, så du kommer til at mærke på egen krop og sind naturens opbyggende virkninger, og du får redskaber til at åbne naturen op, afslappe sindet gennem narrativ meditation og sanseøvelser samt inddrage kroppen gennem åndedræts- og kropsbevidsthedsøvelser.

ViNaturs Grunduddannelse

 • Varighed 3 moduler á to dage
 • Pris 14.995 kr. ex moms
 • 2023 D. 11.-12. maj, 25.-26. maj og 8.-9. juni UDSOLGT
 • 2023 D. 31. aug.-1. sept., 14.-15. sept. og 28.-29. sept.
 • 2023 D. 24. okt.-25. okt., 7.-8. nov. og 21.-22. nov.
 • 2024 D. 18.-19. marts, 2.-3. april og 22.-23. april
 • 2024 D. 6.-7. maj, 21.-22. maj og 10.-11. juni

Udfyld formularen herunder, hvis du vil tilmeldes eller har spørgsmål til uddannelsen.

Forskning viser, at naturen har en postiv indvirkning på immunforsvaret, stress, humøret, livsglæden og helbredet. Vinatur har udviklet en naturbaseret metode, som i et større ph.d. projekt har vist at kunne fremme livskvalitet og sundhed blandt mennesker, der er ramt af hjertekar-sygdomme, kræft, KOL, diabetes, stress, angst og depression. Det skyldes blandt andet, at naturen hjælper kroppen med at frigive hormoner, der har en beroligende indvirkning på vores nervesystem, og som gør os i stand til at slippe tankemylder og bekymringer for en stund, så krop og sind kan blive genopbygget.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der ønsker at inddrage naturen i dit arbejde med børn, unge eller voksne. Metoden kan bl.a. integreres i sundhedsfremmende, pædagogisk, socialt eller terapeutisk arbejde eller til styrkelse af trivsel på arbejdspladser. Uddannelsen giver dig færdigheder og kompetencer til at kunne hjælpe mennesker til bedre sundhed, større trivsel, mere glæde samt bedre egenomsorg og handlekompetence.

Uddannelsen opkvalificerer fagprofessionelles kompetencer til at bruge naturen i et kursustilbud, rehabiliteringsprojekter eller forebyggelse til personalegrupper. Du får konkrete redskaber til at anvende naturterapeutiske metoder til sundhedsfremmende arbejde med unge og voksne med fysiske og psykiske helbredsproblemer.

Uddannelsen foregår på skønne Trente Mølle Naturskole tæt på skov og strand. Du kommer derfor i løbet af uddannelsen til selv at mærke, hvordan en tættere forbindelse til naturen kan øge din egen sundhed, balance og glæde. De indsigter og erfaringer du får med fra uddannelsen skaber derfor også mulighed for forandringer i dig selv, som du kan bruge i dit eget liv og tage med ind i dit arbejdsliv.

Moduloversigt

 • Modul 1 | Vi er natur

  Vi introducerer de førende teorier indenfor naturterapien, og ser på hvad forskningen siger om naturens restituerende virkning. Ved at koble simple opmærksomhedsøvelser og åndedrætsteknikker, kan vi øge naturens helende effekt markant. ViNaturs tilgang er funderet i det evolutionære perspektiv, og vi har fokus på vores medfødte instinkter og orienteringsevne, og hvordan vi bruger dem bedst i det moderne samfund. Vi ser på hjernens, nervesystemets og åndedrættets samspil, for at få bedre indsigt i hvordan krop og psyke hænger sammen, når vi er i naturen.

 • Modul 2 | Naturens rum

  På modul 2 får du en indføring i, hvilke naturmiljøer som højner vores restitution, således at krop og sind genopbygges. Her får du redskaber til at åbne op til andre dimensioner og rum i naturen via arbejde med sanserne. Vi arbejder med motorik, udetræning og lege i naturen, og lærer hvordan bål og fortælling kan skabe samhørighed i mål-gruppen.

 • Modul 3 | Integration

  På dette modul arbejder vi med strukturering og afvikling af naturterapeutiske forløb i praksis. Alle på uddannelsen gennemfører gruppevist et caseforløb og modtager feedback fra underviserne og de andre i gruppen. Her er der rig mulighed for at integrere tillærte redskaber og ny viden fra de foregående moduler. Vi arbejder desuden med økopsykologiske greb og især følelsen af håb som en drivkraft for heling og transformation.

Undervisere på uddannelsen

Du opnår teoretiske og praktiske færdigheder og kompetencer til:

 • At afvikle naturbaserede sundhedsfremmende forløb
 • At øge evnen til egenomsorg og selvregulering hos målgruppen ved hjælp af naturterapeutiske redskaber
 • At støtte til kropslig og psykisk velvære gennem naturbaserede narrative meditationer, kropsbevidsthedsøvelser, åndedrætstræning og sansestimulering
 • At kunne udvælge naturmiljøer ud fra viden om naturens sundhedsfremmende effekter og støttemiljøer
 • At understøtte fællesskaber og forandringer hos mennesker gennem æstetiske udtryk, fortællinger og bålsamtaler

Indhold på uddannelsen

Vinatur kan vi tilbyde et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at anvende naturterapi som en metode i dit sundhedsfremmende, rehabiliterende, pædagogiske og terapeutiske arbejde med unge og voksne med fysiske og psykiske helbredsproblemer eller trivselsudfordringer. I naturterapien betragtes mennesket som en del af en større helhed og en del af livets cyklus.

Der arbejdes med særlige rum og støttemiljøer i naturen og med bevidst at fremme den spontane opmærksom og restitution af krop og sind gennem sanseøvelser og narrative meditationer, så der opstår en endnu større helende effekt i mødet med naturen.

Uddannelsen i naturterapi kombineres med bålterapi og kropsfornemmelsesaktiviteter som åndedrætsøvelser, lege samt kropsbevidsthedsøvelser, der både fremmer den kropslige sundhed og skaber en flowtilstand, som har en signifikant restituerende virkning på vores psykiske sundhed.

Uddannelsen i naturterapi har fokus på at skabe en stærk forbindelse mellem os og naturen gennem Vinaturs forskningsbaserede NBMC-metode (Nature, Body, Mind, Community) for herigennem at opnå en betydelig synergieffekt. Naturterapi handler om at hjælpe mennesker til at bygge sig selv op, genvinde troen på sig selv og at skabe et fællesskab, som bringer dem større livsmod og handlekraft. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning på området i kombination med en praksisnær tilgang.

Efter uddannelsen har du

 • Udviklet kompetencer til at afvikle naturbaserede forløb efter ViNaturs NBMC-metode.
 • Fået teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering
 • Fået redskaber til at forstå og optimere forandringsprocesser i rollen som kursusansvarlig/projektleder med fokus på at give gruppen og den enkelte deltager større livsmod og handlekompetencer til at ændre livsstil og vaner
 • Opnået kvalifikationer til at tilpasse metoden til dine relevante målgrupper
 • Opnået kompetencer i forhold til at organisere og gennemføre naturbaserede kurser for grupper

Det siger tidligere kursister

Spørgsmål og svar

 • Undervisningstider

  Undervisningstiderne er på hvert modul af to dage:

  Dag 1: 10-17.30 og Dag 2: 9-14

 • Pris

  Prisen for hele uddannelsen er 14.995 DKK ekskl. moms. Prisen er inklusiv forplejning, overnatning samt uddannelsesmateriale.

 • Overnatning

  Overnatning foregår tæt på naturen på naturskolen Trente Mølle og er inkluderet i prisen. Medbring selv alt til overnatning (der er senge og madrasser på naturskolen). Fællesværelserne med plads til 4-6 personer på hvert, vil blive fordelt ved ankomst. Det er som udgangspunkt ikke muligt at få et eneværelse.

  Det er også muligt at overnatte i shelter eller at medbringe eget telt.

 • Påklædning

  Vi vil under uddannelsen skifte rigtig meget mellem teoretiske oplæg og praktisk gøren. Tag derfor tøj med til dette formål. Gerne lag på lag, da vi kommer til at lave aktiviteter af forskellig intensitet. 

 • Lokation

  Uddannelsen afholdes på Trente Mølle Naturskole, Trentevej 7, 5672 Broby

 • Få uddannelsen skattefrit

  Bruttolønsordningen, Fleksibel Lønpakke eller Lønomlægning dækker over muligheden for, at en medarbejder får et produkt betalt af sin arbejdsplads over sin bruttoløn.Det vil sige, at din virksomhed betaler for uddannelsen og trækker beløbet fra din løn før skat. For at få mere at vide, spørg din arbejdsgiver eller Skat.

 • Hjemmearbejde og feedback

  Hjemmearbejdet består primært i at øve dig i praksis. Måske kan du allerede i dit daglige virke implementere det i dit arbejde eller du kan øve på venner og familie hvor som helst. Hjemmearbejde er en vigtig del af, at du kan udvikle dig og lære, samt få optimalt udbytte af uddannelsen.Vi udleverer et uddannelseskompendie ved opstart, mens læsning af yderligere litteratur før og under uddannelsen er helt valgfrit.Du får mundtligt feedback fra underviserne og gruppen på det caseforløb som alle skal afvikle på modul 3

 • Litteratur og pensum

  Uddannelseskompendiet udleveres første dag på uddannelsen.

 • Tilmelding

  Tilmelding til ViNatur Grunduddannelse sker på info@vinatur.dk.

 • Forplejning

  Der vil blive serveret frokost hver dag og en afslutningsmiddag den sidste aften på uddannelsen på modul 3. Vi serverer næsten 100% lokale økologiske retter og i høj grad vegetariske. Hvis du har ønsker til specialkost (fx. glutenfri/laktosefri, vegetarisk/vegansk), så meddel os det, så vi kan bestille ved vores kok. Vi serverer også lidt vin eller øl til afslutningsmiddagen.

  Du skal sammen med de andre kursister selv handle ind til og arrangere morgenmad på modul 1-3 og aftensmad på modul 1-2. Koordinering af indkøb kan evt. ske gennem den fælles FaceBook gruppe for holdet.