Vores metode

ViNatur arbejder ud fra egen naturbaserede sundhedsfremmende NBMC-metode. Metoden står på fire søjler: Natur – Krop – Psyke – Fællesskab. Den bygger på nyeste viden og forskning indenfor naturterapi og naturbaseret sundhedsfremme og er udviklet i et ph.d.-projekt på Institut for psykologi på Syddansk Universitet. Metoden er forankret i forskningsfeltet økopsykologi med afsæt i Biophilia-hypotesen, der viser, at mennesket er genetisk programmeret til et liv tæt på naturen.

I ViNaturs naturbaserede lederudviklingsforløb kombineres ViNaturs NBMC-metode med nyeste viden indenfor regenerativ ledelsesfilosofi og det bæredygtige arbejdsliv.

Nature-Body-Mind-Community

En metode med dokumenteret effekt

ViNaturs metode er bygget op omkring fire søjler: Natur, Krop, Psyke og Fællesskab. NBMC-metode bygger på tværfaglige teoretiske og praksisnære tilgange til naturbaseret sundhedsfremme, der har en dokumenteret effekt på menneskets krop og psyke. Kombinationen af de fire søjler i praksis skaber en sundhedsfremmende synergieffekt, som forstærker helings- og restitutionsprocesser. Metoden er fleksibel, og kan med lethed tilpasses den enkelte bruger eller målgruppe, eksempelvis ved at have mere fokus på nogle af søjlerne end andre. Metoden har fokus på at genetablere eller øge kontakt til naturen, gennem oplevelser og aktiviteter i udvalgte naturmiljøer – både for den enkelte og grupper.

Genskab kontakten til naturen

Vi mennesker er genetisk natur og skabt til at leve i naturen. Vi er skabt af helt de samme grundstoffer som naturen og ligesom de fleste dyr, er vi afhængige af ilten, der produceres af træerne og planterne og af energien, der kommer fra solens stråler. Vi får vores føde fra dyrene og planterne omkring os – fra jorden og fra havet. Og vi drikker alle af det samme vand fra kilder og undergrunden.

Vi er natur.

Sådan kan vi hjælpe dig

Metoder til at bruge naturen og kroppen som medbehandler.
Se uddannelser
Brug naturen aktivt til at styrke trivsel og fremme innovative og kreative processer.
Se workshops
Den nyeste viden om naturens påvirkning på mennesket.
Se foredrag